Anarhisticna platforma


Vabimo vas, da pogledate tocke Anarhisticne platforme spodaj in v kolikor se z njimi strinjate, da se narocite na naso novo mednarodno mailing listo Anarchist_Platform. V kolikor odkrijete, da se z tockami strinjate samo delno, vas vabimo da se narocite na AP_Discuss, kjer poteka razprava o njih.

Tocke anarhisticne platforme se nahajajo spodaj z navodili kako se naroãiti na te mailing liste. Da bi zmanjsal pretok na listi na minimum obstaja protokol.

Predgovor:

Toãke anarhisticne platforme so izsle iz razprav med Gibanjem Solidarnosti Irskih Delavcev (Irish Workers Solidarity Movement -WSM) in Federacije Solidarnosti Delavcev Juzno Afriskih Delavcev (Soth African Workers Solidarity Federation -WSF), (ki je zdaj razpuscena). Zaradi takega ozadja, tocke predpostavljajo razumavanje kaj anarhizem je. Knjiga Anarhizem Daniela Guerina najbrz vsebuje najboljšo podrobno razlago zgodovine in teorije anarhizma iz te perspektive.

Po razpustitvi WSF-a, se je WSM odlocil, da uporabi dogovorjene toãke da ustvari mailing listo Anarhisticna_Platforma. Cilj te liste je, da na enem mestu zbere anarhiste, ki se strinjajo z iznesenimi tockami, zaradi izmenjave informacij vendar tudi v upanju, da se bodo na listi srecali z drugimi iz njihove geografske regije in se angazirali za skupne aktivnosti. Zatorej se od clanov na listi pricakuje, da poskusajo doseci te cilje, ne pa da so samo prisotni (obicajen pojav pri drugih listah).

[To English original and other languages]

--------------------Anarhisticna platforma-------------------

Mi sebe identificiramo kot anarhiste in z "Platformsko" tradicijo, ki vkljucuje skupine in publikacije kot so "The Organisational Platform of the Libertarian Communists" (Organizacijska Platforma Svobodnjaskega Komunizma), "Friends of Durruti" (Prijatelji Durrutija) in "Manifesto Libertarian Communism" (Manifest Svobodnjaskega Komunizma). Siroko se identificiramo z organizacijsko prakso te tradicije vendar ne nujno tudi z vsem kar so oni storili ali rekli. Kar pomeni, to je samo zacetna tocka naše politike in ne tudi koncna.

Bistvene ideje tradicije z katero se identificiramo je potreba za anarhisticnimi organizacijami, ki se trudijo da razvijejo:

Anarhizem bo vzpostavljen preko razrednega boja med ogromno vecino druzbe (delavskega razreda) in majcene manjsine, ki trenutno vlada. Uspesna revolucija bo mogoca samo, ce anarhisticne ideje postanjeo vodilne ideje v delavskem razredu. To se ne bo zgodilo spontano. Nasa naloga je, da naredimo anarhisticne ideje vodilne ideje ali bolje, da postanjeo vodstvo idej.

Mi delujemo znotraj sindikalnih zdruzenj, kot glavno osredotocanje nase dejavnosti, kjer je to mogoce. Zato nasprotujemo pogledom, ki nasprotujejo aktivnostim znotraj sindikata. Znotraj njih se borimo za demokraticne strukture tipicne za anarho-sindikalisticne unije kot pri CNT-u v 1930ih. Vendar ne glede na to kako revolucionarna so delavska zdruzenja ona ne morejo, zamenjati potrebo po anarhisticni (h) politicni(h) organizaciji/ah.

Enako vitalno za nas je, da se angaziramo v spopadih, ki se ne dogajajo izven sindikatov / delovnih mest. Sem spadajo spopadi proti dolocenimi tlacenji, imperializmu in v borbi delavskega razreda za spodobno mesto in okolje za zivljenje. Navadno je nas pristop k tem, kot tudi nas pristop k sindikatom je, da se sami vkljucimo v gibanja z najvecjim stevilom in da znotraj tega gibanja promoviramo anarhisticne metode vkljucno z direktno demokracijo.

Aktivno nasprotujemo vsem predsodkom znotraj delavskega gibanja in delujemo vzporedno z tistimi, ki se borijo proti rasizmu, seksizmu, (religijskemu) sektarijanstvu in homofobiji. Uspeh revolucije in uspeh eliminacije teh tlak po tem, ko bo revoulucija dolocena, vidimo v gradnji takega odpora v pre-revolucionarnem obdobju.

Nasprotujemo imperializmu, vendar postavljamo anarhizem kot alternativni cilj nacionalizmu. Branimo `grass-root` anti-imperialisticna gibanja, vendar se zalagamo za anarhisticno namesto nacionalne strategije.

Cutimo potrebo po federaciji z anarhisticnimi organizacijami, ki se strinjajo z temi principi, na mednarodnem nivoju. Vendar verjamemo, da mogoca stopnja federacije in kolicina truda vlozenih v njo mora biti dolocena z uspehom vzpostavitve nacionalnih organizacij, ki bodo sposobne da pretvorijo to sodelovanje v resnicnost in ne samo v sodelovnje sloganov.


Anarhisticna Platforma

Ce se zelite prikljuciti tej listi, prosimo posljite e-mail sporocilo na wsm_ireland@yahoo.com Kot predmet vpisite `anarchist platform`, vsebovati pa mora sledece:

1. Izjava da se strinjate z tockami anarhisticne platforme in da se zelite vpisati na mailing listo

2. Kratek uvod, ki vsebuje podatke kje zivite in katere, ce sploh kake organizacije ste clan.

3.Tocno dolocite ali se zelite narociti na mailing listo ali na digest (povzetek). Digest (povzetek) pomeni da boste dobili samo en e-mail vsake tri dni, ki bo vseboval posto celotnega tega perioda, kar je lahko bolje za vas v kolikor imate omejen dostop do elektronske poste.

Ap_Discuss (Ap_Razprava)

Ap_Discuss (Ap_Razprava) je mailing lista za razpravljanje o Anarhisticni Platformi in sorodnih pogledih. V kolikor je anarhizem za vas nekaj novega ali niste prepricani v poglede Platforme vas prosimo, da se prvo vkljucite v to listo in sprasujete/ komentirate nase poglede.

Posljite e-mail na ap_discuss-subscribe@onelist.com Ko se narocite posljite kratko uvodno sporocilo v katerem naj bo navedeno s cim se ne strinjate z `Anarhisticno Platformo`, to lahko posljete na naslov ap_discuss-subscribe@yahoogroups.com

 


 

WSM articles translated into Slovenian