Anarkistinen ohjelmajulistus


Pyydämme sinua lukemaan läpi "Anarchist Platform":n tärkeimmät kohdat ja jos olet niiden kanssa samaa mieltä, tilaamaan kansainvälisen anarkistisen sähköpostilistan Anarchist_Platform. Jos huomaat, ettet ole kuin osittain samaa mieltä, kutsumme sinut siinä tapauksessa AP_discuss -listalle käytäviin keskusteluihin.

"Anarchist Platform": n tärkeimmät pointit seuraavat alla, joiden perässä liittymisohjeet listalle.

Johdanto: Anarchist Platformin seikat nousivat esiin Irlannin työläisten solidaarisuusliikkeen (WSM) ja Etelä-Afrikan työläisten solidaarisuusfederaation (WSF) (mikä on nyttemmin hajaantunut) välisissä keskusteluissa. Tämän taustan takia vaaditaan vähän yleistietoa anarkismista. Todennäköisesti Daniel Guerinin kirjoittama "Anarkismi" sisältää parhaan yksityiskohtaisen selityksen anarkismin historiasta ja teoriasta tästä perspektiivistä.

WSF:n hajaantumisen jälkeen WSM päätti käyttää yhteisiä johtopäätöksiä Anarchist-Platform -sähköpostilistan perustamiseen. Listan tarkoitus on koota anarkisteja, jotka ovat näissä kohdin samaa mieltä, sekä tiedon välitystä varten että siinä toivossa, että he kohtaisivat toisia samalla alueella asuvia listalaisia ja kävisivät yhteistyöhön. Sellaisten listan jäsenien odotetaan aktiivisesti käyttävän tätä listaa eikä vain yksinkertaisesti roikkua mukana (mikä on niin tavanomaista).

------------ Anarchist Platform -------------------

Identifioimme itsemme anarkisteiksi, anarkismin "Platformistiseen" perinteeseen, mikä käsittää sellaisia ryhmiä ja julkaisuja kuin "The organisational Platform of the Libertarian Communists", "Friends of Durruti" ja "Manifesto of Libertarian Communism". Identifioidumme laveasti näiden perinteiden julistamaan organisatoriseen käytäntöön, muttemme välttämättä kaikkeen muuhun, mitä ne ovat tehneet tai sanoneet. Tämä on lähtöpisteemme, ei päätepisteemme.

Tämän perinteen ydinajatukset, joihin kiinnitymme, ovat tarpeen anarkistisille organisaatioille, jotka haluavat kehittää Ideologista yhtenäisyyttä Taktista yhtenäisyyttä Kollektiivista ja kurinalaista toimintaa Federalismia

Yhteiskunnan suuren enemmistön (työväenluokan) ja pienen vähemmistön, joka nykyisin hallitsee, välinen luokkataistelu tulee johtamaan anarkiaan. Menestyksekäs vallankumous vaatii, että anarkistiset ajatukset tulevat johtaviksi ajatuksiksi työväenluokan keskuudessa. Tämä ei tapahdu itsestään. Meidän roolimme on tehdä anarkistiset ajatukset johtaviksi ajatuksiksi tai kuten toisinaan ilmaistaan, tulla "ajatusten johtajaksi".

Toimintamme pääpaino on työssä ammattiliittojen sisällä, missä tämä on vain mahdollista. Siksipä torjumme näkökannat, jotka hylkäävät toiminnan liittojen sisällä. Niiden sisällä taistelemme anarko-syndikalistisille liitoille ominaisten rakenteiden puolesta, kuten CNT 1930-luvulla. Kuitenkaan ammattiliitot riippumatta niiden vallankumouksellisuuden asteestaan eivät voi täyttää tarvetta anarkistiselle poliittiselle organisaatiolle/organisaatioille.

Näemme myös yhtä tärkeäksi toimia taisteluissa, jotka käydään ammattiliittojen ja työpaikkojen ulkopuolella. Tämä käsittää taistelut tiettyjä sorron muotoja vastaan, imperialismia vastaan ja tietysti työväenluokan taistelut kunnollisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Suhtaudumme näihin liikkeisiin samoin kuin suhtaudumme ammattiliittoihin eli otamme osaa suuriin liikkeisiin ja pyrimme edistämään niiden sisällä anarkistisia organisoitumisen metodeja kuten suoraa demokratiaa.

Vastustamme aktiivisesti kaikkia syrjinnän ilmenemismuotoja työläisten liikkeen sisällä ja toimimme rinnan niiden kanssa, jotka taistelevat rasismia, seksismiä, [uskonnollista] kuppikuntaisuutta ja homofobiaa vastaan. Katsomme tällaisten taistelujen, joita rakennetaan vallankumousta edeltävällä ajalla, määrittelevän vallankumouksen menestyksen ja näiden sorron muotojen eliminoinnin onnistumisen vallankumouksen jälkeen.

Vastustamme imperialismia, mutta esitämme anarkismin vaihtoehtoisena tavoitteena nationalismille. Puolustamme ruohonjuuritason imperialismin vastaisia liikkeitä kannustaen anarkistiseen strategiaan nationalistisen sijaan. Anarkistisilla organisaatioilla, mitkä allekirjoittavat nämä periaatteet, on tarve kansainväliselle federoitumiselle. Kuitenkin uskomme, että federoitumisen aste ja voimavarojen määrä, jotka siihen suunnataan, täytyy määritellä paikallisten organisaatioiden menestyksen kautta, jotta ne yleensä pystyvät sellaiseen kansainväliseen toimintaan todellisuudessa eikä vain iskulauseissa.

-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Anarchist Platform

Liittyäksesi tälle listalle lähetä sähköpostia osoitteeseen wsm_ireland@yahoo.com Kirjoita otsikkokenttään "Anarchist Platform" ja kirjoita viestiksi seuraavaa:

1. Lausunto, että allekirjoitat esitetyt periaatteet ja haluat liittyä listalle. 2. Lyhyt esittely itsestäsi, joka voidaan lähettää listalle. Kerro mistä listalle.

2. Lyhyt esittely itsestäsi, joka voidaan lähettää listalle. Kerro mistä olet ja millaisten organisaatioiden kanssa olet tekemisissä.

3. Ilmoita, haluatko liittyä listalle vai koosteisiin (digest). Koosteet tarkoittaa, että saat vain yhden viestin joka kolmas päivä, johon kaikki tuon ajanjakson kirjoitukset on koottu, joten se voi olla parempi vaihtoehto niille, joilla on heikompi nettiyhteys.

AP_discuss

Lähetä sähköpostia osoitteeseen ap_discuss_subcsribe@onelist.com Saatuasi varmistuksen liittymisestä lähetä lyhyt artikkeli, missä esität, miksi ja missä kohdin olet eri mieltä "Anarchist Platform" -periaatteiden kanssa.

------------

* Hyödyllisiä dokumentteja ylläoleviin viitaten:

Daniel Guerinin anarkismi http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3998/contents.html

The Organisational Platform of the Libertarian Communists http://flag.blackened.net/revolt/platform/plat_preface.html

Friends of Durruti http://flag.blackened.net/revolt/debate.html#fod_debate

Manifesto of Libertarian Communism http://flag.blackened.net/daver/anarchism/mlc/index.html